tibc_logo_white

Khám phá lợi thế tự nhiên của British Columbia

Là thủ đô cơ hội ở bờ biển phía tây của Canada, British Columbia (B.C.) là nơi phù hợp tự nhiên cho các nhà tư tưởng, nhà đổi mới và những người tạo ra sự thay đổi lớn. Chúng tôi cung cấp một môi trường nơi các công ty tiên tiến phát triển bền vững và toàn diện, đó là bản chất của chúng tôi.

Tìm hiểu lý do tại sao B.C. là một sự phù hợp tự nhiên cho doanh nghiệp của bạn.

Tại sao chọn BC

Về chúng tôi

Trade and Invest BC giúp các tổ chức tìm kiếm và phát triển cơ hội.

Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng và thiết lập hoạt động kinh doanh thành công tại British Columbia, Canada. Chúng tôi cũng giúp xây dựng các kết nối và quan hệ đối tác bằng cách thúc đẩy thương mại các sản phẩm và dịch vụ của B.C. trên toàn cầu.