tibc_logo_white
Trang chủ » Về BC » Người bản địa

Người bản địa ở British Columbia

Có ba nhóm người bản địa riêng biệt ở Canada: First Nations, MétisInuit. Có hơn 290.000 người bản địa ở B.C . và hơn 200 First Nations có lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và mối liên hệ sâu sắc với vùng đất truyền thống của họ, mỗi người có truyền thống và lịch sử độc đáo của riêng họ.

Leigh Joseph, chủ doanh nghiệp bản địa ở Squamish.
Leigh Joseph, người sáng lập Sḵwálwen Botanicals, một doanh nghiệp bản địa ở Squamish, BC là cựu sinh viên của Giải thưởng Doanh nghiệp Bản địa của BC Achievement

Đối tác trong kinh doanh

Việc bao gồm các First Nations, với tư cách là đối tác được tôn trọng, sớm trong quy trình kinh doanh, tạo điều kiện cho các mối quan hệ đối tác cùng có lợi, mang lại lợi ích có ý nghĩa cho cộng đồng Bản địa đồng thời tạo niềm tin cho tất cả các đối tác kinh doanh tham gia vào quá trình này. Các doanh nghiệp được khuyến khích đưa First Nations càng sớm càng tốt vào giai đoạn lập kế hoạch của các dự án để xây dựng mối quan hệ và chia sẻ thông tin. Sự tham gia sớm thúc đẩy sự tin tưởng và có đi có lại bằng cách cho phép một cuộc đối thoại cởi mở về các cơ hội và mối quan tâm. Một cuộc đối thoại cởi mở giúp các doanh nghiệp có vị trí tốt hơn để tính đến và giải quyết bất kỳ mối quan tâm nào sớm trong quá trình lập kế hoạch của họ và dẫn đến các cơ hội hợp tác kinh tế cùng có lợi cho các quốc gia đầu tiên và doanh nghiệp. Nhiều công ty hàng đầu đầu tư vào B.C. đã giới thiệu các mô hình kinh doanh thành công dựa trên mối quan hệ hợp tác, tin cậy với First Nations và kết quả là đang nhận ra sự chắc chắn về đầu tư và kinh doanh được cải thiện.

Làm việc cùng nhau

Có rất nhiều ví dụ về các First Nations và các doanh nghiệp hợp tác trên khắp B.C. Nhưng làm thế nào để những quan hệ đối tác đó phát triển? Những bước nào đã được thực hiện để xây dựng nền tảng thành công? Trong video này, chúng tôi nghe từ First Nations và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về một số chìa khóa để phát triển quan hệ đối tác, bao gồm truyền thông, tham vấn và xây dựng sự đồng thuận.

Phát triển kinh tế

Tỉnh bang B.C. cam kết cải thiện sự tham gia của Người Bản Địa vào nền kinh tế. Tỉnh hợp tác với First Nations và các tổ chức cộng đồng trong nhiều chương trình và dịch vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiến bộ của phát triển kinh tế và cơ hội kinh doanh.

The Declaration on the Right of Indigenous Peoples Act

Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Đạo luật Quyền của Người bản địa (Tuyên bố Liên Hợp Quốc) hỗ trợ các cơ hội hợp tác và cho phép quan hệ đối tác kinh tế thành công với các quốc gia đầu tiên.

Tỉnh bang đã giới thiệu Tuyên bố về Đạo luật Quyền của Người Bản địa (Đạo luật Tuyên ngôn) vào tháng Mười Một năm 2019, đưa B.C. trở thành tỉnh bang đầu tiên ở Canada và là một trong những khu vực pháp lý đầu tiên trên thế giới thông qua luật như vậy. Đạo luật Tuyên ngôn, thiết lập Tuyên bố Liên Hợp Quốc như là khuôn khổ hòa giải của Tỉnh bang bằng cách công nhận danh hiệu và các quyền vốn có của Người bản địa tại B.C.

Tham vấn và hợp tác với các Dân tộc Bản địa, Đạo luật Tuyên bố bắt buộc B.C. phải điều chỉnh luật pháp của mình phù hợp với Tuyên bố của Liên Hợp Quốc, phát triển và thực hiện các hành động đáp ứng các mục tiêu của Tuyên bố Liên Hợp Quốc và báo cáo về tiến độ của Tuyên bố hàng năm. Đạo luật cũng cung cấp sự linh hoạt cho B.C. để tham gia các thỏa thuận với các Cơ quan Quản lý Bản địa và cùng nhau thực hiện thẩm quyền ra quyết định theo luật định. Đạo luật Tuyên bố tạo ra một con đường hòa giải và cung cấp một quy trình rõ ràng, minh bạch về cách Tỉnh và Người bản địa làm việc cùng nhau vì lợi ích của tất cả mọi người.

Trung tâm xuất sắc về phát triển kinh tế của First Nations

Logo cho BC Assembly of First Nations

Hội đồng các quốc gia đầu tiên British Columbia (BCAFN) là một nhóm tiến bộ và sáng tạo đại diện và ủng hộ cho 203 First Nations ở B.C., làm việc hướng tới sự tự cung tự cấp và sống động. Tìm hiểu thêm về các cộng đồng First Nations và vai trò của BCAFN trong phát triển kinh tế, bao gồm Trung tâm First Nations Excellence for Economic Development mới được thành lập.

Kết nối với Liên lạc viên Cộng đồng

Khám phá những lợi ích và cơ hội khi làm việc với Người bản địa và các doanh nghiệp ở British Columbia. Kết nối với liên lạc viên cộng đồng để tìm hiểu thêm.