tibc_logo_white
Trang chủ » Cơ hội ở BC

Cơ Hội trong Các Ngành Công Nghiệp tại B.C.

Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, tài năng hàng đầu và sức mạnh kinh tế đã được chứng minh, British Columbia (BC) mang đến cơ hội trên nhiều lĩnh vực công nghiệp.

Khám phá những cơ hội này và khám phá những lợi thế tự nhiên của chúng tôi.

Các Ngành Công Nghiệp Phát Triển Nhanh Nhất Tại B.C.

Việc Làm theo Ngành Công Nghiệp tại B.C.

Các lĩnh vực tăng trưởng cao

Các lĩnh vực chính

Kết nối với chuyên gia

Đại diện Thương mại và Đầu tư của chúng tôi có thể giúp bạn thiết lập các kết nối phù hợp, tham gia các sự kiện và triển lãm thương mại, khám phá các chương trình và sáng kiến, v.v. Kết nối với một chuyên gia gần bạn.