tibc_logo_white
Trang chủ » Cơ hội ở BC » Hàng không vũ trụ

HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ Ở BRITISH COLUMBIA

Nơi sự đổi mới cất cánh

Ngành hàng không vũ trụ British Columbia (BC) được công nhận trên toàn cầu về việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chuyên biệt đặc biệt, đạt đến đỉnh cao thành công. B.C. có vị trí lý tưởng giữa Châu Á Thái Bình Dương, Tây Bắc Thái Bình Dương và ngành công nghiệp hàng không vũ trụ đang phát triển của Canada.

Ngoài vị trí gần các cơ sở của Boeing ở Seattle, B.C. còn có khoảng 200 công ty hàng không vũ trụ chuyên đào tạo, bảo trì, sản xuất, an ninh và hơn thế nữa. Ngành công nghiệp này tạo ra doanh thu 2,5 tỷ đô la hàng năm và trực tiếp sử dụng gần 9.000 người.

Sinh viên BCIT làm việc trên các thiết bị hàng không vũ trụ.

Hồ sơ ngành

BẦU TRỜI LÀ GIỚI HẠN

Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ tại B.C. được công nhận trên toàn cầu về cam kết chất lượng và sự xuất sắc trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chuyên biệt, được hỗ trợ bởi các tổ chức giáo dục và đào tạo hàng đầu.

Chúng tôi cung cấp:

  • Giáo dục, đào tạo và mô phỏng hàng không vũ trụ – cơ hội đào tạo cho phi công, kiểm soát viên không lưu, vận hành sân bay, vận hành thủy phi cơ và bảo dưỡng máy bay.
  • Hỗ trợ tại chỗ và bảo trì, sửa chữa và đại tu máy bay – các hoạt động tại địa phương cung cấp các dịch vụ bảo trì và sửa đổi toàn diện cho máy bay cánh cố định và cánh quay cho khách hàng quân sự và thương mại.
  • Công cụ, chế tạo và quy trình – chúng tôi có nhiều doanh nghiệp với các kỹ năng, kinh nghiệm, công cụ và đào tạo để tạo, lặp lại và sửa chữa một loạt các công cụ và thành phần.
  • Sản xuất máy bay và sản xuất các bộ phận phức tạp – B.C. là quê hương của các công ty thiết kế và sản xuất hàng đầu.
  • Bảo mật, giám sát và quản lý thông tin – tạo doanh nghiệp của riêng bạn hoặc chọn từ một trong nhiều công ty cung cấp truyền thông hàng không vũ trụ, tích hợp hệ thống, trực quan hóa 3D và thiết kế giao diện người dùng và chuyên môn đồ họa.

Kết nối với chuyên gia

Đại diện Thương mại và Đầu tư của chúng tôi có thể giúp bạn thiết lập các kết nối phù hợp, tham gia các sự kiện và triển lãm thương mại, khám phá các chương trình và sáng kiến, v.v. Kết nối với một chuyên gia gần bạn.