tibc_logo_white
Trang chủ » Đầu tư vào BC » Các dự án lớn

Các dự án lớn

Bản đồ BC với các vùng

Tổng số dự án tại BC hiện nay:

British Columbia (B.C.) Kiểm kê các dự án lớn (MPI) là một danh sách toàn diện các dự án xây dựng khu vực tư nhân và công cộng diễn ra trên khắp B.C., với giá trị từ 15 triệu đô la trở lên (ngoại trừ ở khu vực Hạ Đại lục-Vancouver, nơi ngưỡng là 20 triệu đô la).

Thông tin được công bố hàng quý và các dự án đã hoàn thành hoặc bị trì hoãn lâu hơn hai năm sẽ bị xóa khỏi ấn phẩm.

Chúng tôi có thể giúp

Trade and Invest BC giúp tạo thuận lợi cho đầu tư trực tiếp nước ngoài và có Đại diện Thương mại và Đầu tư tại các thị trường trên thế giới. Liên hệ với đại diện gần bạn nhất để được hỗ trợ đầu tư vào British Columbia.