tibc_logo_white
Trang chủ » Cơ hội ở BC » Công nghệ nông nghiệp

Công nghệ nông nghiệp ở British Columbia

Nơi nông nghiệp và đổi mới gặp nhau

Tại British Columbia (B.C.), một ngành công nghiệp công nghệ phát triển mạnh, các trường đại học và trung tâm nghiên cứu hàng đầu hội tụ với một trong những ngành công nghiệp chế biến nông nghiệp, hải sản và thực phẩm đa dạng nhất của Canada.

Hơn 150 công ty công nghệ nông nghiệp của B.C. đang áp dụng công nghệ và đổi mới vào các lĩnh vực trang trại, thực phẩm và thủy sản để giải quyết các vấn đề toàn cầu từ an toàn thực phẩm và sản xuất đến an ninh lương thực và bền vững.

Vào năm 2022, B.C. đã ra mắt Trung tâm Đổi mới Công nghệ Nông nghiệp với khoản đầu tư 16,5 triệu đô la để tập hợp các học viện, chính phủ và ngành công nghiệp để tạo ra các chuỗi cung ứng thực phẩm hiệu quả, đa dạng và linh hoạt hơn.

Nông nghiệp thông minh - khái niệm công nghệ robot trang trại

Hỗ trợ sản xuất

150

B.C. là quê hương của hơn 150 công ty Agritech

Ban Thư Ký Sử Dụng Đất B.C. Agritech
695

Hơn 515 mặt hàng nông sản &; 180 loại hải sản khác nhau được thu hoạch mỗi năm

Chính phủ B.C. (2018)
#5

Canada là nước xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp lớn thứ 5 trên thế giới

Tín dụng trang trại Canada (2020).

Để giúp các cộng đồng B.C. và các quốc gia trên khắp thế giới sản xuất lương thực với ít tài nguyên hơn, British Columbia đang đầu tư vào các cơ hội mà công nghệ nông nghiệp có thể mang lại.

Chúng tôi cung cấp:

  • Hỗ trợ tài chính: Các chương trình, chẳng hạn như Chương trình Tài trợ Công nghệ Nông nghiệp và Chương trình Đổi mới Nông nghiệp Canada / BC, đang tạo điều kiện cho sự đổi mới, tăng trưởng, khả năng cạnh tranh và năng lực xuất khẩu của các công ty BC và ngành nói chung.
  • Hỗ trợ phù hợp: Chương trình BC Agritech Concierge giúp các công ty trong nước tiếp cận và điều hướng các chương trình và dịch vụ của chính phủ khi họ tìm cách mở rộng, thu hút đầu tư, tạo điều kiện hợp tác và xuất khẩu sản phẩm của họ.
  • Tiếp cận cơ sở hạ tầng và thiết bị: Mạng lưới Trung tâm Thực phẩm BC cung cấp tài trợ cho các trung tâm thực phẩm trong khu vực cho phép các công ty tiếp cận cơ sở hạ tầng, thiết bị và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh dùng chung để phát triển và mở rộng quy mô.
  • Phát triển quan hệ đối tác: Mạng lưới Nông nghiệp và Công nghệ Nông nghiệp Tái sinh của Tỉnh tạo điều kiện cho quan hệ đối tác giữa chính phủ, ngành công nghiệp, học viện và khu vực tư nhân để tăng cơ hội trao đổi kiến thức và trình diễn tại trang trại để tạo việc làm và thúc đẩy áp dụng công nghệ nông nghiệp.

Nghe câu chuyện của họ

Lắng nghe trực tiếp, các doanh nghiệp đang thành công như thế nào trong lĩnh vực Agritech của British Columbia.

Kết nối với chuyên gia

Đại diện Thương mại và Đầu tư của chúng tôi có thể giúp bạn thiết lập các kết nối phù hợp, tham gia các sự kiện và triển lãm thương mại, khám phá các chương trình và sáng kiến, v.v. Kết nối với một chuyên gia gần bạn.