tibc_logo_white
Trang chủ » Cơ hội ở BC » Năng lượng hydro

Hydro và pin nhiên liệu ở British Columbia

Dẫn đầu thế giới về công nghệ hydro

British Columbia (B.C.) tự hào có ngành hydro và pin nhiên liệu lớn nhất ở Canada, với 51% các công ty đặt tại B.C. Lĩnh vực này đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng, vì các trường đại học và viện kỹ thuật hàng đầu của B.C. đang thực hiện nghiên cứu tiên tiến và đào tạo thế hệ tài năng tiếp theo làm việc trong lĩnh vực này.

Chúng tôi có một mục tiêu đầy tham vọng là trở thành nền kinh tế hydro hàng đầu thế giới vào năm 2050 và đang khuyến khích sản xuất hydro tái tạo và carbon thấp.

Xe pin nhiên liệu hydro

KIẾN TẠO MỘT TƯƠNG LAI SẠCH SẼ

Hydro tái tạo và carbon thấp là một thành phần quan trọng của tương lai năng lượng sạch và bền vững của BC và có thể sẽ được coi là một lộ trình cho các quốc gia trên khắp thế giới tuân theo.

Chúng tôi cung cấp:

  • Thúc đẩy đổi mới và đầu tư – Các quan hệ đối tác, chẳng hạn như Trung tâm Đổi mới và Năng lượng Sạch B.C., đang thúc đẩy thương mại hóa công nghệ hydro mới, trong khi hỗ trợ tài chính có sẵn để khuyến khích xe điện chạy bằng pin nhiên liệu và sử dụng cơ sở hạ tầng.
  • Thúc đẩy nền kinh tế phát thải ròng bằng không – Sản xuất hydro ở B.C. hiện đang được kích thích bởi sự hỗ trợ trực tiếp và khuyến khích tài chính, với kế hoạch thúc đẩy sản xuất hydro ở quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.
  • Lưu trữ và phân phối – British Columbia đã có một hệ thống phân phối nhiên liệu khí phát triển đầy đủ có khả năng vận chuyển hydro và khối lượng hydro nhỏ hơn có thể được phân phối qua các xe kéo ống.
  • Chiến lược xuất khẩu tích cực – B.C. đang hợp tác với các bên liên quan trong ngành và các đối tác toàn cầu để thúc đẩy hydro sử dụng trong nước và quốc tế, cũng như việc áp dụng các công nghệ pin nhiên liệu của B.C.
  • Việc làm công nghệ sạch – British Columbia có lực lượng lao động lành nghề hơn 1.300 người trong lĩnh vực này

Kết nối với chuyên gia

Đại diện Thương mại và Đầu tư của chúng tôi có thể giúp bạn thiết lập các kết nối phù hợp, tham gia các sự kiện và triển lãm thương mại, khám phá các chương trình và sáng kiến, v.v. Kết nối với một chuyên gia gần bạn.