tibc_logo_white
Trang chủ » News & Stories » Hydro – Nhiên liệu cho tương lai

Hydro – Nhiên liệu cho tương lai

British Columbia (B.C.) là một nhà lãnh đạo thế giới được công nhận về đổi mới pin nhiên liệu và công nghệ hydro và là tỉnh đầu tiên ở Canada công bố chiến lược hydro. Chiến lược Hydro BC, được công bố vào năm 2021, có các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn bao gồm khuyến khích sản xuất hydro tái tạo và carbon thấp, mở rộng việc sử dụng hydro trên các lĩnh vực công nghiệp khác nhau và phát triển các trung tâm hydro khu vực để sản xuất.

Mục tiêu chính cho ngành công nghiệp hydro đang phát triển là thúc đẩy nền kinh tế phát thải ròng bằng không. Sản xuất hydro ở B.C. hiện đang được kích thích bởi sự hỗ trợ trực tiếp và khuyến khích tài chính, với kế hoạch thúc đẩy sản xuất hydro ở quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Chương trình Nghiên cứu và Thương mại hóa Nâng cao CleanBC Go Electric

Một ưu đãi tài chính đến dưới hình thức chương trình Nghiên cứu và Thương mại hóa Nâng cao CleanBC Go Electric (ARC). Mười bảy dự án đang nhận được tài trợ theo vòng thứ hai của chương trình ARC, lên tới hơn 8 triệu đô la để nghiên cứu và thương mại hóa các dự án trải dài trên tất cả các phương thức vận tải.

Một công ty nhận được tài trợ là Powertech Labs Inc., người được biết đến với việc thử nghiệm và chứng nhận các giải pháp lưu trữ hydro. Với khoản tài trợ gần 400.000 đô la từ chương trình ARC, Powertech Labs sẽ phát triển một bộ phân phối nhiên liệu hydro cho các phương tiện hạng trung đến hạng nặng sẽ kiểm tra các giao thức tiếp nhiên liệu và hiệu suất của bộ phân phối. Cơ sở thử nghiệm Surrey của Powertech sẽ xây dựng một phiên bản tiền thương mại của bộ phân phối này và mục tiêu cuối cùng là tạo ra một thiết kế sẽ được thương mại hóa cho xe tải và xe buýt chạy bằng pin nhiên liệu.

Tập đoàn Công nghệ và Năng lượng Hydro (HTEC) đang nhận được 100.000 đô la từ chương trình ARC để tài trợ cho một dự án, với đối tác Air Liquide, để phát triển một bộ phân phối dự phòng để cung cấp nhiên liệu cho EV hydro. Trọng tâm của dự án này là phát triển một mô-đun phân phối dự phòng sẽ là một phần của mạng lưới các trạm nhiên liệu hydro của B.C. HTEC đã mở bốn trạm tiếp nhiên liệu hydro bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

Hướng tới nền kinh tế xanh

Capilano Maritime Design đang nhận được tài trợ từ chương trình ARC để thiết kế một chiếc thuyền du lịch ăn tối chạy bằng nhiên liệu hydro. Công ty kỹ thuật hàng hải sẽ hợp tác với các thực thể khác nhau như Ballard Power Systems Inc. và Đại học British Columbia. Dự án sẽ thúc đẩy giao thông sạch trong lĩnh vực hàng hải.

Một công ty hàng hải công nghiệp khác, Gregory C. Marshall Naval Architect, sẽ nhận được 948.000 đô la từ chương trình ARC để hỗ trợ phát triển một catamaran tiện ích điện hiệu quả cao, trọng lượng thấp, dài 40 feet. Thiết kế mới này của công ty kiến trúc hải quân có thể được thực hiện trên rất nhiều tàu biển khác nhau, từ thuyền du lịch đến vận tải và tuần tra ven biển.

Chuyển đổi năng lượng cho tương lai

British Columbia cam kết phát triển nền kinh tế hydro. Để xử lý việc mở rộng nhanh chóng các dự án hydro, BC đang thành lập Văn phòng BC Hydro. Nhóm này sẽ làm việc với chính quyền liên bang, tỉnh và thành phố để thu hút đầu tư và hợp lý hóa các quy trình cấp phép.

Ngành hydro sẽ là một khía cạnh quan trọng trong mục tiêu của British Columbia đối với một tương lai sạch và bền vững. B.C. là một khu vực pháp lý lý tưởng để đầu tư vào sản xuất hydro vì nó là một nhà lãnh đạo trong công nghệ sạch với sự phong phú của tài nguyên thiên nhiên và các công ty sáng tạo. Bạn muốn có thêm tài nguyên và công cụ để tìm hiểu về B.C. hydrogen? Truy cập trang web của chúng tôi ngay hôm nay.